2020-06-25 10:29:39

ISO/IEC 17025 итгэмжлэлийн хүрээгээ өргөтгөлөө

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн Эй аналитик лаборатори ISO /IEC 17025 итгэмжлэлийн  хүрээгээ өртгөтгөх хүсэлтээ Стандарт хэмжил зүйн газарт 2020 оны 2 дугаарын сард хүргүүлж, 5 сард итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдаад...

Дэлгэрэнгүй
2019-09-18 09:43:32

Шуугиан, доргион, гэрэлтүүлгийн стандартууд батлагдлаа

Ажлын байранд шуугиан, доргион, гэрэлтүүлгийн хэмжилтийг хийх арга болон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд тавигдах шаардлагыг тогтоосон шинэ стандартууд 2019 оны 7 сарын 4-ны өдөр батлагдав. Стандартууд нь 7 сарын 19-ны өдрөөс...

Дэлгэрэнгүй