HUMAN VIBRATION METER MODEL HVM200 – Бүх бие, гарт дамжих доргионы хэмжилтийн багаж

1.003.00

Тайлбар

Ажлын байран дахь гарт болон бүх биед дамжих доргионы ISO 5349, ISO2631 стандартаар хэмжих иж бүрднл багаж

Онцлог:

 • Зөөврийн төхөөрөмж рүү хэмжилтийн өгөгдлийг утасгүй холбоогоор дамжуулна
 • Хүний биеийн доргионы өртөлтийг хэмжих багажны ISO 8041 стандартын шаардлага хангасан
 • Гурван тэнхлэгээр доргион хэмжинэ
 • Гард дамжих доргион хэмжиж, өртөлтийн тооцоолол хийнэ
 • Бүх биед дамжих доргион хэмжиж, өртөлтийн тооцоолол хийнэ
 • Мэргэжлийн түвшний хэмжилтэд зориулагдсан
 • Үйлдвэрлэгч: PCB Piezotronics DIV, АНУ

Хэрэглээ:

 • Гарт дамжих доргионы хэмжилт
 • Бүх дамжих доргионы хэмжилт
 • Доргионы ерөнхий хэмжилт

Шалгалт тохируулга:

 • Хугацаат шалгалт тохируулга/баталгаажилт
 • Засвар техникийн үйлчилгээ
 • Сургалт, зөвлөгөө
Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

HVM 200-HA-40F / HVM 200-HA-41F – Гарт дамжих доргионы хэмжих иж бүрдэл, HVM 200-WB – Бүх биед дамжих доргионы хэмжих иж бүрдэл, HVM 200-ALL-40F / HVM 200-ALL-41F – Гарт дамжих доргионы хэмжих иж бүрдэл