dBADGE 2 NOISE DOSIMETER

1.00

Хувь хүний сонсголын түвшинд шуугианы түвшин хэмжих дозиметр

Тайлбар

Хувь хүний сонсголын түвшинд шуугианы түвшин хэмжих дозиметр

Онцлог:

  • Ажилтны мөрөнд тогтооно
  • Ажлын ээлжийн турш хэмжилт хийнэ
  • МУ болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан
  • Үйлдвэрийн орчинд тэсвэртэй
  • Утасгүй болон кабел холболт
  • 180 цаг хүртэл цэнэгээ барих батарей
  • Үйлдвэрлэгч: Casella, Англи
Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

dBadge 2 kit with 1 Dosimeter, Calibrator, Charger, Software, Case, dBadge 2 kit with 2 Dosimeter, Calibrator, Charger, Software, Case, dBadge 2 kit with 3 Dosimeter, Calibrator, Charger, Software, Case, dBadge 2 kit with 5 Dosimeter, Calibrator, Charger, Software, Case, dBadge 2 kit with 10 Dosimeter, Calibrator, Charger, Software, Case