CEL 620B OCTAVE BAND INTERGRATING SOUND LEVEL METER – Шуугианыг октавын дүсээр нь хэмжигч

1.002.00

Тайлбар

Ажлын байр, орчинд шуугианы түвшинг давтамж(октав)-ийн бүсээр хэмжиж, нарийвчилсан үнэлгээ хийхэд зориулсан багаж.

Онцлог:

 • Компьютерт хэмжилтийн өгөгдлийг дамжуулах боломж
 • Дууны давтмажийг октавын бүсээр шууд хэмжих
 • Lavg, TWA, Max, Min үзүүлэлтүүдийг нэгэн зэрэг хэмжих горим
 • Мэргэжлийн түвшний нарийвчилсан хэмжилтэд зориулагдсан
 • Хэмжилтийн хязгаар 20-140 дБ
 • Үйлдвэрлэгч: Casella, АНУ

Хэрэглээ:

 • Орчны шуугианы түвшинд хяналт тавих
 • Ажлын байрны шуугианы тандалт хэмжилт
 • Сонсгол хамгаалах хэрэгслийн үр нөлөөг давтамжийн бүсээр тодорхойлох

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:

 • Хугацаат шалгалт тохируулга/баталгаажилт
 • Сургалт, зөвлөгөө
Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

CEL 620B Type 2 Integrating Sound Level Meter, CEL 620B Type 2 Integrating Sound Level Meter with Calibrator and Case