CEL 240 TYPE 2 SOUND LEVEL METER – Шуугианы түвшин хэмжигч багаж

1.00

Тайлбар

Ажлын байр, орчинд шуугианы даралтын түвшин хэмжих зориулалтын багаж

Онцлог:

  • Богино хугацаанд хэмжилт хийхж
  • Хэрэглэхэд хялбар
  • Хөнгөн жинтэй, эдэлгээ сайн даах
  • 2 жилийн баталгаа
  • Шалгалт тохируулга хийх боломж
  • Үйлдвэрлэгч: Casella, АНУ

Хэрэглээ:

  • Орчны шуугианы түвшинд хяналт тавих
  • Ажлын байрны шуугианы тандалт хэмжилт

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:

  • Хугацаат шалгалт тохируулга/баталгаажилт
  • Сургалт, зөвлөгөө
Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

CEL 240 Type Sound Level Meter, CEL 240 Type Sound Level Meter with Calibrator and Case