ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

Чанарын хяналт нь лабораторийн хэмжилт, шинжилгээний үнэн бодит байдлыг хангах механизм юм.

Эйч аналитик лаборатори нь ISO/IEC 17025 менежментийн хүрээнд “Сорилтын үр дүнгийн чанар хангалтын журам”-ыг мөрдөж дотоод, гадаад хяналтыг хэрэгжүүлдэг. Лабораторийн хэрэглэгчид чанарын хяналтын үр дүнтэй танилцах боломжтой. Чанарын гадаад хяналтын хүрээнд Aвстралийн Cорилтын Удирдах Газруудын Үндэсний Холбоо ( NATA) -аас зохион байгуулдаг Ур чадварын сорилтын хөтөлбөрт (Proficiency Testing Australia) оролцдог.