ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХОР СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

Эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторийн шинжилгээ, эрүүл ахуйн хэмжилтийн багажны шалгалт тохируулгын үйлчилгээг ISO/IEC 17025 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ.

Лабораторийн сорилтын хүрээ

Лабораторийн шинжилгээСтандарт арга
Нийт тоосMNS 6656:2017, NIOSH 0500,NIOSH 0501
Цулцанд нэвтэрдэг тоосMNS 6657:2017, NIOSH 0600
PM2.5, PM10 тоосMNS 6657:2017, EPA IP-10A
Кварц цахиурын шинжилгээNIOSH 7603, MNS 5633:2004
Гагнуурын тоосонцорNIOSH 7302, MNS 6656:2017
Агаарын сорьцонд металл тодорхойлохISO 15202:2014
Металлын биомониторингийн шинжилгээNIOSH 8005
Шууд хэмжилтСтандарт арга
Хувь хүний шуугианы өртөлтMNS 6768:2019
Гарт дамжих доргионы өртөлтMNS 6769:2019
Бүх биед дамжих доргионы өртөлтMNS 6770:2019
Ажлын байрны бичил цаг (температур, чийглэг, агаарын урсгалын хурд)MNS 4990:2015
Дотоод орчны агаарын чанарын хэмжилт (температур, чийглэг, нүүрсхүчлийн хий)MNS 4990:2015, MNS 4991:2000
Цахилгаан соронзон оронMNS 5148:2002
Агаар дахь угаарын хийMNS 4991:2000
Агаар дахь нүүрс хүчлийн хийMNS 4991:2000
20 гаруй төрлийн хорт, хий уурИдэвхгүй шингээгч индикатор гуурс
Агаарын сорьц цуглуулалтСтандарт арга
Тоосны сорьц: Нийт, PM2.5, PM 10, цулцанд нэвтэрдэг тоос, кварц цахиур, гагнуурын тоосонцор, металлISO 16000-1, MNS, NIOSH эсвэл хэрэглэгчийн хүсэлтээр холбогдох стандарт аргын дагуу
Дэгдэмхий органик нэгдлүүд
Формальдегид
Хий уур төлөвтэй бодис (NO2, SO2, H2S, NH3 бусад)
Шалгалт тохируулгаСтандарт арга
Агаараас сорьц цуглуулах багажны баталгаажилтISO 13137:2013
Агаарт хорт хий илрүүлэгч багажҮйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу