АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн цогц, мэргэжлийн үйлчилгээгээр аж ахуйн нэгжүүдийг тогтвортой хангахын зэрэгцээ эрүүл ахуй, хор судлал, ХАБЭМ-ийн салбарын хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна.

Манай компани нь 2013 онд байгуулагдаж, 2017 оноос эхлэн эрүүл ахуйн техникийн хяналтын үйлчилээг эхлүүлсэн. 2022 оны байдлаар 250 гаруй гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд ISO/IEC 17020 стандартаар итгэмжлэгдсэн дараах техникийн хяналтын үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан туршлагатай.

  • Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
  • Агаарын чанарын үнэлгээ
  • Орчны шуугианы үнэлгээ
  • Эрүүл ахуйн бусад хэмжилт, үнэлгээ

Бид мэргэжлийн хэмжилт, үнэлгээгээ ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн Эрүүл ахуй, хор судлалын лабораторио түшиглэн хийдэг.

Үйлчлүүлэгчид: