МЭРГЭЖЛИЙН БАГ

 

Манай компани нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн доктор, магистр, бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтнүүдээр багаа бүрдүүлэн ажилладаг.

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн

ISO/IEC 17020 стандартаар итгэмжлэлтэй, үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Зөвлөх хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчаар удирдуулсан баг.

Шударга, ёс зүйтэй

Хэмжилт, үнэлгээний үр дүнг үнэн зөвөөр тайлагнаж, байгууллага, хувь хүний мэдээллийн нууцыг хадгалан хуулийн хүрээнд шударга, ёс зүйтэй ажилладаг.

Мэргэжлийн

Их сургуулийг “Эрүүл ахуйч” мэргэжлээр төгсөж, “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төрөлжсөн нарийн мэргэшил” эзэмшсэн.

Тасралтгүй хөгжүүлэл

Мэргэжлийн хувьд тасралтгүй суралцаж, хөгжиж, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийг зорин ажилладаг.

Эрүүл ахуйн техникийн хяналтын алба

Д.Нарансүх
Гүйцэтгэх захирал

Д.Нарансүх

AУ-ны доктор, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн зөвлөх
Б.Энхнасан
Техникийн хяналтын менежер

Б.Энхнасан

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, НЭМ-н магистр
Д.Отгонгэрэл
Төслийн зохицуулагч

Д.Отгонгэрэл

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, ШУ-ны магистр
Б.Дөлгөөнбаяр
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Б.Дөлгөөнбаяр

Б.Дэлгэрхишиг
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Б.Дэлгэрхишиг

Г.Бат-Орших
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Г.Бат-Орших