QUESTTEMP 32/34/36 HEAT STRESS MONITOR – Дулааны стресс хэмжигч багаж

1.00

Тайлбар

Халуун орчинд ажиллагсадын дулааны эмгэгт өртөх эрсдэлийг үнэлэх зориулалтын бөмбөлгөн, савхан, нойтон термометр бүхий нарийчвилсаэн хэмжилтийн багаж.

Онцлог:

 • Хэмжих үзүүлэлт:
  • Хуурай бөмблөг термометрийн заалт, С
  • Нойтон бөмблөг термометрийн заалт, С
  • Савхан бөмблөг термометрийн заалт, С
  • WBGT индекс
 • WBGT мэдрэгч технологит суурилсан
 • Дулааны стрессын менежментийн стандартад нийцсэн
 • Ажлын ачаалал, амралтын харьцааг тодорхойлох үзүүлэлттэй
 • Бохирдол, тоос, тос, усны IP54 хамгаалалттай
 • Хүнд нөхцөлд ашиглахад тохиромжтой
 • Хэмжилтийн баталгаат байдлыг хангасан
 • Баталгаат хугацаа: 1жил
 • Үйлдвэрлэгч: TSI , АНУ

Хэрэглээ:

 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт
 • Дулааны стрессийн үнэлгээ

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:

 • Шалгалт тохируулга/баталгаажилт
 • Засвар техникийн үйлчилгээ
 • Сургалт, зөвлөгөө

 

Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

QuestTemp 32 Heat Stress Monitor, QuestTemp 34 Heat Stress Monitor, Questtemp 36 Heat Stress Monito