LIGHT METER – Гэрэлтүүлэг хэмжих багаж

1.00

Тайлбар

Онцлог:

  • Гэрэлтүүлгийг Люкс /Кандле нэгжээр хэмжинэ · Хамгийн бага/ их утга, баганан графикаар хэмжилтийн дүнг харуулgh LCD дэлгэц
  • Компьютертэй холбогдох RS-232 холболт
  • Тэглэх тохиргоо
  • 9 вольтын батарей
  • Баталгаат хугацаа: 1жил
  • Үйлдвэрлэгч: Sper Scientific, АНУ

Хэрэглээ:

  • Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн хэмжилт
  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт
  • Аюулгүй ажиллагааны хяналт
  • Гэрэлтүүлгийн үнэлгээ
Танилцуулга

Нэмэлт мэдээлэл

Сонголт

Light meter, Light meter with NIST Traceable certificate