HAZ-DUST I REAL-TIME PARTICULATE MONITOR – Агаарт тоос шууд хэмжих багаж

1.00

Тайлбар

Агаарт тоосонцор хэмжих шууд хэмжилтийн багаж.

Онцлог:

 • Ажиллуулахад хялбар
 • Бохирдлын түвшнээс хамааран хэмжилтийн хязгаарыг 0.01-20 мг/м3 эсвэл 0.1-200 мг/м3 сонгох горим
 • Өндөр мэдрэг хэмжилт (0.01 мг/м3)
 • Батарейн түвшинг дэлгэцээр хянах боломж
 • Санах ой нэмэлтээр суурилуулах боломжтой
 • Үйлдвэрлэгч: Environmental Devices Corporation, АНУ

Хэрэглээ:

 • Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн хэрэгцээг үнэлэх
 • Тоос буруулах ажлын үр дүнг үнэлэх, хянах
 • Тоосны эх үүсвэрт хэмжилт хийх
 • Орчны агаарын чанарын хэмжил

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:

 • Хугацаат шалгалт тохируулга/баталгаажилт
 • Сургалт, зөвлөгө
ТанилцуулгаАшиглах заавар