GASTEC DETECTOR TUBE – Хорт хий, уур богино хугацаанд хэмжих индикатор гуурс

11.00

Тайлбар

Агаар хорт хийуур төлөвтэй бодисыг идвэхтэй аргаар соруулжөнгөний хувирлаар түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох индиктор гуурс. 

Онцлог: 

  • Лабораторийн шинжилгээ шаардахгүй 
  • Хямл өртөгтэй 
  • Богино хугацаанд үр дүн нь гардаг 
  • Хорт бодисын тандалт хэмжилтэд тохиромжтой 
  • Аашиглах боломжтой 
  • 400 гаруй төрлийн бодис тодорхойлох 250 гаруй төрлийн гуурс 

Үйлдвэрлэгч: GastecЯпон

Хэмжих бодисын жагсаалт 
Gastec Grab Sample Tube (богино хугацааны хэмжилтийн гуурс)  Насос ашиглаж 400 гаруйТөрлийн хорт бодисыг тандан хэмжих боломжтй  https://www.skcinc.com/catalog/index.php?cPath=200000000_204000000_204200000_204200250_204200251 
Нэмэлт хэрэгсэл     
GV1110 Piston Pump (сорьц цуглуулах насос)  Богино хугацааны хэмжилтийн гуурсанд зориулсан  https://www.skcinc.com/catalog/index.php?cPath=200000000_204000000_204200000_204200200 

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ:

  • Мэргэжлийн сургалт, зөвлөгөө
Танилцуулга