DATALOGGING IAQ METER – Дотоод орчны агаарын чанарын монитор

12.00

Тайлбар

Ажлын байр, дотоод орчны агаарын температур, чийглэг, нүүрсхүчлийн хий хэмжих багаж

Онцлог:

 • Хэмжилтийн үзүүлэлт:
  • Нүүрсхүчлийн хий: 0-9999 ppm
  • Харьцангуй чийглэг: 10-90%
  • Температур: 10-50С
 • Нүүрсхүчлийн хийг нарийвчлалтай хэмжих хэт улаан туяаны мэдрэгч
 • Цэвэр агаарт автомат тохируулга хийх горим
 • Нүүрсхүчлийн хийн түвшинг дохиолол өгөхөөр тохируулах боломжтой
 • 5 жилийн баталгаа хугацаа Үйлдвэрлэгч: Sper Scientific, АНУ

Хэрэглээ:

 • Үйлчилгээ, сургалт зэрэг олон хүн цугладаг дотоод орчны агаарын чанарын үнэлгээ
 • Ажлын байрны бичил цаг уурын хэмжилт
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт
 • Барилга байгууламжийн агааржуулалтын үнэлгээ

Шалгалт тохируулга:

 • Явц дундын шалгалт (хэмжилтийн үр дүнгийн бодит байдалд хяналт тавих зорилготой)
 • Сургалт, зөвлөгөө
Танилцуулга