Шүүлтүүр

Тайлбар

Агаараас тоос, тоосонцрын сорьц цуглуулах хальсан шүүлтүүр

Онцлог:

  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, О орчны хэмжилт шинжилгээний олон улс, Монголын стандарт аргад нийцсэн тусгай зориулалтын шүүлтүүрүүд
  • Стандарт аргын төрлөөс хамаарч сонгон хэрэглэх боломжтой
  • Олон улсад нийтлэг хэрэглэгддэг
  • Үйлдвэрлэгч: SKC Inc., АНУ

Шүүлтүүр сонгоход анхаарах зүйл:

  • Сорьц цуглуулалт, шинжилгээний стандарт аргачлалаас хэрэглэх шүүлтүүрийн дараах үзүүлэлтийг тодорхой болгох:
  • Материал
  • Диаметр
  • Нүхний хэмжээ
  • Шүүлтүүрийг кассет эсвэл импакторт угсарч хэрэглэхээ тооцох

Шүүлтүүр сонгох удирдамж

Цуглуулах сорьцны төрөл Материл Диаметр Нүхний хэмжээ Шүүлтүүр тогтоогч SKC Каталоги дугаар
Нийт, цулцанд нэвтэрдэг тоос PVC 37мм 5.0 мкм Кассет 225-5-37-P 225-80601K
PM2.5, PM10 тоосонцор PTFE 37 мм 2.0 мкм PEM PMI 225-1709
Гагнуурын тоосонцор, металл MCE Solu-Cap 37 мм 2.0 мкм Кассет 225-8517
Цуглуулах сорьцны төрөл PVC Accu-Cap 37мм 5.0 мкм Кассет 225-8516GLA
Асбест MCE 25 мм 0.4-0.8 мкм Тусгай кассет 225-321 225-327
Дизел утааны тоосонцор (DPM) Кварц Тусгай кассет 225-317

Шүүлтүүр худалдан авалттай холбоотой экспертын зөвлөгөө хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдоно уу

No attachment file found