Хий, уур төвөлтэй бодисын сорьц цуглуулах хэрэгсэл

1.00

Тайлбар

Лабораторийн шинжилгээнд зориулан агаараас хий, уур төлөвтэй бодисын сорьц цуглуулах шингээгч хэрэгслүүд

Онцлог:

  • MNS, ISO, EPA, NIOSH зэрэг стандарт аргад зориулан бүтээгдсэн
  • Сорьц цуглуулах насос, бусад хэрэгсэлтэй угсаран ашиглахад хялбар
  • Сорьц цуглуулалт, шинжилгээний алдааг дээд зэргээр бууруулсан
  • Хувь хүний амьсгалын түвшинд болон орчны агаараас сорьц цуглуулах боломжтой
  • Урт хугацааны хэмжилтй хийхэд зоруилагдсан
  • хэрэглэгддэг
  • Үйлдвэрлэгч: SKC Inc., АНУ

Сорьц цуглуулах хэрэгслийн талаар экспертын зөвлөгөө хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдоно у

No attachment file found