2020-09-30 11:11:00

Бугуйны мэдрэлийн үрэвсэл Карпал туннел синдром

Гарын бугуй удаан хугацаанд ирмэгтэй зүйлд дарагдах, өндөр эрчимтэй доргионд өртөх зэрэг эргономикийн эрсдэлийн улмаас Бугуйны мэдрэлийн үрэвсэл (карпел туннел синдром) тохиолддог. Энэ талаар сонирхолтой тоо баримт Synergist сэтгүүлд нийтлэгдсэнийг...

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 11:00:31

Ажлын байран дээрх эргономикийн хүчин зүйлс

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн Оксфорд гарын авлагад ажлын байран дээрх эрүүл мэндийн аюултай хүчин зүйлсэд химийн, физикийн, биологийн, эргономикийн болон механикийн, нийгэм-сэтгэл зүйн болон байгууллагын хүчин зүйлс хамаарна гэж бичжээ. Олон...

Дэлгэрэнгүй