2020-11-24 18:38:15

Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх "Нэн түрүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2020" хуралд хэлэлцүүлсэн "Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим" илтгэлийн бичлэгийг нийтлэв.  

Дэлгэрэнгүй
2020-10-02 09:09:05

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний аргачлал, стандарт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 2015 оны шинэчилсэн найруулгад ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журмын дагуу хийж байхаар хуульчилсан.13...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-02 08:55:29

Өртөлтийн үнэлгээ

Ажлын байрны аюултай хүчин зүйлсийн өртөлт ажилтны эрүүл мэндэд эрсдэл үүсгэх түвшинд байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд  өртөлтийн үнэлгээ хийх шаардлагатай. Өртөлтийн үнэлгээ нь аюултай хүчин зүйлсийн шинж чанараас хамааран хими,...

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 11:31:32

Агаараас тоос, хорт бодисын сорьц цуглуулах багаж

Агаараас тоосны сорьц цуглуулах аргын талаар товчхон бичихийн өмнө ажлын байранд тоосыг хэмжихэд Монгол Улсад мөрддөг стандартуудыг дурдах нь зүйтэй. Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг MNS 4990:2015...

Дэлгэрэнгүй
2020-08-07 10:52:47

Тоосны сорьцыг хэмжээгээр нь сонгон цуглуулах хэрэгсэл: Циклон, импактор

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, агаарын чанарын хэмжилтийн практикт тоосны ширхгийг хэмжээгээр нь сонгож ялган цуглуулах хэрэгсэл (size-selective sampler)-ийг ашиглан тодорхой аэродинамик диаметртэй (PM2.5, PM4, PM10 г.м) тоосны сорьц цуглуулдаг. Ийм төрлийн...

Дэлгэрэнгүй