2020-10-05 08:28:56

Монгол Улс дахь ХАБЭА-н хүний нөөцийн төлөв байдал

НЭМ-ийн магистр Б.Уртнасан, АУ-ны Д.Нарансүх Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад үйлдвэржилт эрчимтэй нэмэгдэж, улмаар аюултай эрсдэлтэй нөхцөлд ажилладаг ажиллагсадын тоо өсөж байна. 2005 онд  аж үйлдвэрт 968.3 мянган хүн ажиллаж...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-05 08:17:47

Төмөр боловсруулах үйлдвэрийн ажилтнуудын угаарын хийн өртөлт

НЭМ-ийн магистр Э.Номин, АУ-ын доктор Д.Нарансүх Үндэслэл: Угаарын хий нь байгалийн чулуужсан түлш, газрын тос, мод болон шингэрүүлсэн хийний дутуу шаталтын дүнд үүсдэг, болзошгүй үхлийн шалтгаан болдог хий юм. Энэхүү...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-05 08:05:48

Дулааны цахилгаан станцын ажилтнууд шуугианы гаралтай сонсгол алдагдах эмгэгт өртөх эрсдэл

НЭМ-ийн магистр О.Болорсүх, АУ-ны доктор Д.Нарансүх Судалгааны үндэслэл: Мэргэжлээс шалтгаалсан сонсгол буурах эмгэг олон шалтгаантай хэдий ч, ихэнх тохиолдол нь ажлын байран дахь хэт чанга шуугианаас үүдэлтэй. Ажилтан зөвшөөрөгдөх дээд...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-02 08:36:06

Судалгаа: Албан тасалгаанд ажиллагсадын яс булчин тулгуур хөдөлгөөний эмгэгт өртөх эрсдэл

АУ-ны доктор Д.Нарансүх, НЭМ-ийг магистр Г.Цацрал 2013 онд хийсэн оффисын ажлын байранд ажиллагсад эргономикийн сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөллийн улмаас яс булчин холбогч эдийн эмгэгээр өвдөх эрсдэлийн судалгааны дүнгээс хүргэж байна....

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 15:39:48

Судалгаа: Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын статистик мэдээ

2019 хэвлүүлсэн МУ-ын Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төлөв байдал эмхэтгэлээс үйлдвэрлэлийн ослын статистик мэдээллийг энд оруулав. Үйлдвэрлэлийн ослыг бүртгэж, судлахад Засгийн газрын 2015 оны 269 тоот тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц...

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 15:10:50

Судалгаа: Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний өнөөгийн төлөв байдал

2018 онд хэвлэгдсэн МУ-ын Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төлөв байдал эмхэтгэлд нийтлэгдсэн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний статистикийн мэдээллийг оруулав. НДЕГ-ын статистик бүртгэлд 2017 оны байдлаар 3336 хүн МШӨ-өөр  ХЧА-ын тэтгэвэр авсан гэж...

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 11:49:37

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн талаарх хууль эрх зүй

Монгол Улсын  Үндсэн хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлд  “иргэд  хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах, эрүүл...

Дэлгэрэнгүй
2020-09-30 11:24:43

Монгол улсын Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төлөв байдал

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын захиалгаар 2018 онд  боловсруулан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төлөв байдал эмхэтгэлийн хураангуйг энд нийтэллээ. Монгол орон нь Ази тивийн төв хэсэгт оршдог ОХУ, БНХАУ-тай хиллэдэг,...

Дэлгэрэнгүй