2020-11-24 18:38:15

Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх "Нэн түрүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2020" хуралд хэлэлцүүлсэн "Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим" илтгэлийн бичлэгийг нийтлэв.  

Дэлгэрэнгүй
2020-11-12 10:16:58

Ажлын байранд COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Дэлхий дахинд эрчимтэй тархаад буй шинэ төрлийн Коронавирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн зэрэгцээ ажлын байрыг хадгалах, үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх нь аж ахуйн нэгжүүдэд томоохон сорилт болж байна. Манай компани ч...

Дэлгэрэнгүй
2020-11-10 09:20:19

Гарт дамжих доргионы эрүүл мэндийн нөлөөлөл

Ажлын механик тоног төхөөрөмж, багажаас үүсэх доргионд ажилтан өртөж ажиллах нь үйлдвэрийн практикт түгээмэл байдаг. Хөнгөн үйлдвэр, бутлах үйлдвэр, уул уурхай, барилга, ойн аж ахуй, газар тариалан, нийтийн аж ахуй...

Дэлгэрэнгүй
2020-11-04 09:09:21

Ажлын байранд дахь шуугианын шинж чанар

Шуугиан нь ажлын байранд хамгийн түгээмэл тохиолддог эрүүл мэндэд аюултай хүчин зүйл тул хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдийн шийдвэрлэх ёстой томоохон асуудлуудын нэг болдог. Зөвхөн үйлдвэр төдийгүй албан тасалгаа, үйлчилгээний байгууллагын...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-19 08:52:38

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжилтний чадамжид тавигдах шаардлага

Аливаа салбарт мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа бүрэн хангалттай  хэрэгжүүлэхийн тулд мэдлэгээ тогтмол дээшлүүлэх, ажлын байранд тавигдах ур чадварыг эзэмшсэн, зөв хандлагатай байх чадамжийг ажилтнаас шаарддаг. Ажилтан мэргэжил эзэмшсэн байдлыг диплом, гэрчилгээ,...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-12 09:21:06

Тоостой холбоотой мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эдийн засгийн хохирол

Ажлын байран дахь тоосны өртөлт нь ажилтнуудад мэргэжлээс шалтгаалсан багтраа, гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, уушги тоосжих өвчин, уушгины архаг бөглөрөлт өвчин зэргийг үүсгэдэг.  2019 оны байдлаар манай улсад мэргэжлээс шалтгаалах...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-05 08:28:56

Монгол Улс дахь ХАБЭА-н хүний нөөцийн төлөв байдал

НЭМ-ийн магистр Б.Уртнасан, АУ-ны Д.Нарансүх Үндэслэл: Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад үйлдвэржилт эрчимтэй нэмэгдэж, улмаар аюултай эрсдэлтэй нөхцөлд ажилладаг ажиллагсадын тоо өсөж байна. 2005 онд  аж үйлдвэрт 968.3 мянган хүн ажиллаж...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-05 08:17:47

Төмөр боловсруулах үйлдвэрийн ажилтнуудын угаарын хийн өртөлт

НЭМ-ийн магистр Э.Номин, АУ-ын доктор Д.Нарансүх Үндэслэл: Угаарын хий нь байгалийн чулуужсан түлш, газрын тос, мод болон шингэрүүлсэн хийний дутуу шаталтын дүнд үүсдэг, болзошгүй үхлийн шалтгаан болдог хий юм. Энэхүү...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-05 08:05:48

Дулааны цахилгаан станцын ажилтнууд шуугианы гаралтай сонсгол алдагдах эмгэгт өртөх эрсдэл

НЭМ-ийн магистр О.Болорсүх, АУ-ны доктор Д.Нарансүх Судалгааны үндэслэл: Мэргэжлээс шалтгаалсан сонсгол буурах эмгэг олон шалтгаантай хэдий ч, ихэнх тохиолдол нь ажлын байран дахь хэт чанга шуугианаас үүдэлтэй. Ажилтан зөвшөөрөгдөх дээд...

Дэлгэрэнгүй
2020-10-02 09:09:05

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний аргачлал, стандарт

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 2015 оны шинэчилсэн найруулгад ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журмын дагуу хийж байхаар хуульчилсан.13...

Дэлгэрэнгүй