Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх “Нэн түрүүнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2020” хуралд хэлэлцүүлсэн “Эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн менежментийн зарчим” илтгэлийн бичлэгийг нийтлэв.