Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ЛАБОРАТОРИУД

Манай компани нь Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн эрсдэлийн үнэлгээ, Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хэрэгжүүлэхэд АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Хөдөлмөр, Орчны эрүүл ахуйн лаборатори, Ногоон титэм байгаль орчны лабораторитой хамтран ажилладаг.

ЭЙ ЭС АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИ

Манай компани нь 2018 онд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн Эй Эс Аналитик лабораторийг үүсгэн байгууулан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт шинжилгээнд ашиглаж байна. Тус лабораторид хувь хүний амьсгалын түвшинд нийт, цулцанд нэвтэрдэг, PM2.5, PM10 тоос тодорхойлох шинжилгээ, хувь хүний сонсголын түвшинд шуугиан, угаарын хий, цахилгаан соронзон орон, бичил цаг уур, агаарын хөдөлгөөн, гэрэлтүүлэг хэмжих зэрэг хэмжилтүүдийг хийж байна.

 

ХӨДӨЛМӨР, ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН ЛАБОРАТОРИ

MNS ISO/EIC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3.1.1-д зааснаар Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх албан ёсны эрхтэй

 
 
Танилцуулга харах 

НОГООН ТИТЭМ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Ажлын байр, орчны агаарт дэгдэмхий органик нэгдэл, формальдегид, олон төрлийн хортой хийг орчин үеийн дэвшилтэд аргаар шинжилдэг. MNS ISO/EIC 17025 стандартаар итгэмжлэгдэх бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгаа.

 

 
 
Танилцуулга харах