Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ЛАБОРАТОРИУД

Манай компани нь өөрийн үүсгэн байгуулсан Эйч аналитик лаборатори болон Ногоон титэм байгаль орчны лаборатори, Австралийн MPL лабораториудтай хамтран хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэж байна. 

ЭЙЧ АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИ

altМанай компани нь 2018 онд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн Эйч Аналитик лабораторийг үүсгэн байгуулж, ISO/IEC 17025:2017 стандартын дагуу хэрэглэгч нартаа үйлчилгээ үзүүлж байна.  Тус лабораторид хувь хүний амьсгалын түвшинд нийт, цулцанд нэвтэрдэг, PM2.5, PM10 тоос тодорхойлох шинжилгээ, хувь хүний сонсголын түвшинд шуугиан, угаарын хий, цахилгаан соронзон орон, бичил цаг уур, агаарын хөдөлгөөн, гэрэлтүүлэг хэмжих зэрэг хэмжилтүүдийг хийж байна.

altalt

 

 

 
  
  

alt

НОГООН ТИТЭМ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Ажлын байр, орчны агаарт дэгдэмхий органик нэгдэл, формальдегид, олон төрлийн хортой хийг орчин үеийн дэвшилтэд аргаар шинжилдэг. MNS ISO/EIC 17025 стандартаар итгэмжлэгдэх бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгаа.

 

 
altaltalt  
Танилцуулга харах