Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтэнд ашиладаг багажнууд

Тоос, хорт бодисын сорьцыг ажилтны амьсгалын түвшнээс цуглуулах SKC брендын Aircheck XR5000, 52, Universal XR багаж

 

 

 

Цулцанд нэвтэрдэг тоосны сорьцыг MNS ISO 7708 зөвшлөөр цуглуулах циклон

 

 

 

          

Сорьц цуглуулах багажны калибратор SKC Chek-mate

 

 

 

     

Шуугианыг ажилтны сонсголын түвшинд ажлын 8 цагийн турш хэмжих  Casella CEL350 дозиметр багаж

 

 

 

  

Ажлын байрны температур, чийглэгийг хэмжих санах ой бүхий Extech Temp/HR datalogger багаж

 

 

 

Ажлын байрны гэрэлтүүлэг хэмжих Extech EasyView Lightmeter багаж

 

 

 

        

Агаарт угаарын хий хэмжих TSI Q-Track багаж

 

 

 

  

Доргионы хэмжилтийн 3M HAV Pro Hand and Arm  Monitor багаж