Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Blog posts

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ стандартууд батлагдлаа

2017 оны 4 сард хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлагдлаа. Шинээр батлагдсан стандартууд:

  • MNS 6654:2017. Амьсгал хамгаалах хэрэг…

Read more

SKC компанийн албан ёсны төлөөлөгчийн гэрээгээ байгууллаа

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилтийн багаж, сорьц цуглуулах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч АНУ-ын SKC Inc.-ийн Монгол улс дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  Ингэсэнээр хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилт, шинжилгээний багаж хэрэ…

Read more

Хүний амьсгалын эрхтэнд тоос хуримтлагдах механизм

Ажлын орчинд тархсан агаар бохирдуулагчдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл нь тэдгээрийн амьсгалын замд хуримтлагдах механизмаас хамаардаг. Зарим төрлийн тоос амьсгалаар нэвтэрсэн даруйдаа хортой нөлөө үзүүлдэггүй. Уушгинд хуримтлагдаж, тодорхой хугацааны дараа өвчин эмгэг үүсгэх шалтгаан болдог. Амьс…

Read more

Ажлын байран дахь тоосны шинж чанар, ангилал

Ажлын байранд түгээмэл тохиолддог эрүүл мэндийн аюултай хүчин зүйлсийн нэг нь тоос юм.  Тоосны бохирдлыг хэмжиж үнэлэх, эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажил нь  хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болдог.…

Read more

4 Blog Posts