Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ стандартууд батлагдлаа

2017 оны 4 сард хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлагдлаа. Шинээр батлагдсан стандартууд:

  • MNS 6654:2017. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага
  • MNS 6656:2017.  Ажлын байрны агаараас нийт тоосны сорьц цуглуулах, шинжлэх арга
  • MNS 6657:2017. Ажлын байрны агаараас цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулах, шинжлэх арга
  • MNS 6658:2017.  Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах тавих ерөнхий шаардлага

Go Back

Comment