Menu

Health and Safety Solutions LLC

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Blog posts : "General"

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ стандартууд батлагдлаа

August 16, 2017

2017 оны 4 сард хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлагдлаа. Шинээр батлагдсан стандартууд:

  • MNS 6654:2017. Амьсгал хамгаалах хэрэг…

Read more

SKC компанийн албан ёсны төлөөлөгчийн гэрээгээ байгууллаа

April 8, 2017

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилтийн багаж, сорьц цуглуулах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч АНУ-ын SKC Inc.-ийн Монгол улс дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  Ингэсэнээр хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилт, шинжилгээний багаж хэрэ…

Read more

2 Blog Posts