Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Blog posts : "General"

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ стандартууд батлагдлаа

2017 оны 4 сард хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлагдлаа. Шинээр батлагдсан стандартууд:

  • MNS 6654:2017. Амьсгал хамгаалах хэрэг…

Read more

SKC компанийн албан ёсны төлөөлөгчийн гэрээгээ байгууллаа

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилтийн багаж, сорьц цуглуулах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч АНУ-ын SKC Inc.-ийн Монгол улс дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  Ингэсэнээр хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилт, шинжилгээний багаж хэрэ…

Read more

2 Blog Posts