Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Blog posts : "Зөвлөгөө"

Хүний амьсгалын эрхтэнд тоос хуримтлагдах механизм

Ажлын орчинд тархсан агаар бохирдуулагчдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл нь тэдгээрийн амьсгалын замд хуримтлагдах механизмаас хамаардаг. Зарим төрлийн тоос амьсгалаар нэвтэрсэн даруйдаа хортой нөлөө үзүүлдэггүй. Уушгинд хуримтлагдаж, тодорхой хугацааны дараа өвчин эмгэг үүсгэх шалтгаан болдог. Амьс…

Read more

Ажлын байран дахь тоосны шинж чанар, ангилал

Ажлын байранд түгээмэл тохиолддог эрүүл мэндийн аюултай хүчин зүйлсийн нэг нь тоос юм.  Тоосны бохирдлыг хэмжиж үнэлэх, эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажил нь  хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болдог.…

Read more

2 Blog Posts