Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь 2017 оноос эхлэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг тогтвортой хэрэгжүүлж ирсэн. Хэрэгжүүлсэн зарим төслүүдийг доор харуулав.

ОнТөслийн төрөлЗахиалагч
2017, 2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
Трансвест Монголиа ХХК
2017, 2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ажилтны эрүүл мэндийн тандалтын гэрээт үйлчилгээ
Камминс Инвест Монголиа ХХК
2017
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Баян Айраг эксполрейшин ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
Мобиком Корпораци ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Си Эм Пи Ай ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Идэрхайрхан ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Хасвуу ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Эм Жи ЭЛ Цемент ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Ремикон ХК
2018
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Эм Эл Цахиур Овоот ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Акалико Ресуорс ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Үнэнбэх ХХК
2018
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
Максам Эксплосив ХХК
altalt
altalt