Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

SKC БРЭНДИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Манай компани нь SKC брэндийн агаараас сорьц цуглуулах багажны засвар үйлчилгээний төвийг 2018 оны 9 сараас нээж ажиллуулж байна. Манай мэргэжилтэн SKC компанийн засвар үйлчилгээний төвд сургалтад хамрагдсан засвар үйлчилгээний албан ёсны эрхтэй. SKC брэндийн багаж хэрэглэгчид  засвар үйлчилгээний төвөөс дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

 • Агаараас сорьц цуглуулах багажны шалгалт тохируулга, баталгаажилт
 • Баталгаат засвар үйлчилгээ,
 • Хугацаат үйлчилгээ: оношлогоо, битүүмжлэлийн шалгалт, цэвэрлэгээ
 • Баттерей оношлогоо,
alt 
  
  

 

 
  

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА

Бид хэрэглэгчдэд багажны шалгалт тохиргоотой холбоотой тохиолддог асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор АНУ болон Европын холбооны орнууд дахь ISO/EIC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лабораториудад эрүүл ахуй, орчны багажнуудын шалгалт тохиргоо(calibration) хийлгэх үйлчилгээг санал болгож байна.

Шалгалт тохиргоо хийх боломжтой багажнууд

Агаараас сорьц цуглуулах багажинд зориулсан бүх төрлийн калибраторууд 

 • BIOS Defender  510-520
 • BIOS Defender 320+
 • BIOS Definer 220
 • MesaLabs FlexCal
 • SKC Check-mate

alt

TSI брендийн бүх төрлийн багажнууд

 • DustrTrack  DRX Aerosol Monitor 8533, 8530, 8533EP,
 • DustTrack DRX Aerosol Hanheld Monitor 8532, 8534
 • Бусад багажнууд

alt

Casella брендийн шуугианы хэмжилтийн багажнууд

 • Casella dBadge, Badge 2 Noise Dosimeter
 • Casella  CEL240 Sound Level Meter
 • Casella  CEL242 Logging  Sound Level Meter
 • Бусад багажнууд

alt