Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ШАЛГАЛТ БАТАЛГААЖИЛТ

Бид хэрэглэгчдэд багажны шалгалт тохиргоотой холбоотой тохиолддог асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор АНУ болон Европын холбооны орнууд дахь ISO/EIC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лабораториудад эрүүл ахуй, орчны багажнуудын шалгалт тохиргоо(calibration) хийлгэх үйлчилгээг санал болгож байна.

Шалгалт тохиргоо хийх боломжтой багажнууд

Агаараас сорьц цуглуулах багажинд зориулсан бүх төрлийн калибраторууд 

 • BIOS Defender  510-520
 • BIOS Defender 320+
 • BIOS Definer 220
 • MesaLabs FlexCal
 • SKC Check-mate

TSI брендийн бүх төрлийн багажнууд

 • DustrTrack  DRX Aerosol Monitor 8533, 8530, 8533EP,
 • DustTrack DRX Aerosol Hanheld Monitor 8532, 8534
 • Бусад багажнууд

Casella брендийн шуугианы хэмжилтийн багажнууд

 • Casella dBadge, Badge 2 Noise Dosimeter
 • Casella  CEL240 Sound Level Meter
 • Casella  CEL242 Logging  Sound Level Meter
 • Бусад багажнууд

 

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

SKC Inc. үйлдвэрийн бүх төрлийн багажинд баталгаат засвар үйлчилгээ хийнэ.