Menu

Health and Safety Solutions LLC

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Мэдээлэл

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шинэ стандартууд батлагдлаа

August 16, 2017

2017 оны 4 сард хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар ба…

Read more

SKC компанийн албан ёсны төлөөлөгчийн гэрээгээ байгууллаа

April 8, 2017

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, байгаль орчны хэмжилтийн багаж, сорьц цуглуул…

Read more

Хүний амьсгалын эрхтэнд тоос хуримтлагдах механизм

December 20, 2015

Ажлын орчинд тархсан агаар бохирдуулагчдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл нь тэдгээрийн амьсгалын зам…

Read more

View older posts »

БИДНИЙ ТУХАЙ


Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани юм. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад аж үйлдвэржилт эрчимтэй өсөж, аюултай хортой нөхцөлд ажиллагсдын тоо нэмэгдэх болсон. Ажлын байрны аюултай хортой хүчин зүйлс нь ажилчдад мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл үүсгэхийн зэрэгцээ ажил олгогч, үйлдвэрлэгч нарт эдийн засгийн шууд ба шууд бус хохирлыг учируулж байна. Гэвч Монгол улсад хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн салбар сул хөгжсөн, мэргэжлийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчид хомсдолтой байдгаас үйлдвэрлэгч, ажил олгогч нар байгууллагынхаа үнэт зүйл болох ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах ажлаа хангалттай хэрэгжүүлж чадахгүй байна.

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор 2013 онд байгуулагдсан. Бид хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үйлчилгээг мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай багаар олон улсын жишигт нийцүүлэн хүргэхийн зорьж ажилладаг.

Бидний давуу тал:

 • Мэргэжлийн: АНУ, Монголын их сургуульд Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжил эзэмшсэн баклавар,  магистр, доктор зэрэгтэй мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг.
 • Чадварлаг: Манай мэргэжилтнүүд ажилчдаас хувь хүний сорьц цуглуулах, өртөлтийн үнэлгээ хийх, орчин үеийн эрүүл ахуйн хэмжилт хийх арга зүй, багаж, хэрэгслүүдийг ашиглах чадварыг эзэмшсэн. Бид олон улсын жишигт нийцсэн аргачлалаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт, үнэлэгээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийж байна.  Ажлын байрнаас цуглуулсан сорьцнуудыг баталгаажсан дотоод, гадаадын лабораториудад шинжлүүлдэг.
  • Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Хөдөлмөр, Орчны эрүүл ахуйн лаборатори
  • Байгаль орчны шинжилгээний Ногоон Титэм Лаборатори
 • Туршлагатай: “Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ”, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ”, “Эргономикийн эрсдэлийн үнэлгээ”, “Ажилчдын эрүүл мэндийн байдлын судалгаа”, “Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн үнэлгээ” зэрэг төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
 • Ёс зүйтэй: Бид шударга байдлыг эрхэмлэн, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжилтний ёс зүйг мөрдөж ажилладаг.

Санал болгох үйлчилгээ:

 • Хөдөлмөр эрүүл ахуй, орчны хэмжилтийн багаж хэрэгсэлийн худалдаа
 • Хөдөлмөр эрүүл ахуй, орчны хэмжилтийн багаж хэрэгсэлийн шалгалт тохиргоо, баталгаажилт
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн зөвлөх цогц үйлчилгээ
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн болон орчны агаарын чанарын судалгаа, мониторинг
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дотоод хяналт, Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ