Menu

Health and Safety Solution LLC

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

ТАНИЛЦУУЛГА


Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани юм. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад аж үйлдвэржилт эрчимтэй өсөж, аюултай хортой нөхцөлд ажиллагсдын тоо нэмэгдэх болсон. Ажлын байрны аюултай хортой хүчин зүйлс нь ажилчдад мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл үүсгэхийн зэрэгцээ ажил олгогч, үйлдвэрлэгч нарт эдийн засгийн шууд ба шууд бус хохирлыг учируулж байна. Гэвч Монгол улсад хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн салбар сул хөгжсөн, мэргэжлийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчид хомсдолтой байдгаас үйлдвэрлэгч, ажил олгогч нар байгууллагынхаа үнэт зүйл болох ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах ажлаа хангалттай хэрэгжүүлж чадахгүй байна.

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор 2013 онд байгуулагдсан. Бид хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үйлчилгээг мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай багаар олон улсын жишигт нийцүүлэн хүргэхийн зорьж ажилладаг.

Бидний давуу тал:

 • Мэргэжлийн: АНУ, Монголын их сургуульд Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжил эзэмшсэн баклавар,  магистр, доктор зэрэгтэй мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг.
 • Чадварлаг: Манай мэргэжилтнүүд ажилчдаас хувь хүний сорьц цуглуулах, өртөлтийн үнэлгээ хийх, орчин үеийн эрүүл ахуйн хэмжилт хийх арга зүй, багаж, хэрэгслүүдийг ашиглах чадварыг эзэмшсэн. Бид олон улсын жишигт нийцсэн аргачлалаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт, үнэлэгээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийж байна.  Ажлын байрнаас цуглуулсан сорьцнуудыг баталгаажсан дотоод, гадаадын лабораториудад шинжлүүлдэг.
  • АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйн Лаборатори
  • Байгаль орчны шинжилгээний Ногоон Титэм Лаборатори
  • Америкийн Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйн Холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн “ALS Laboratory”
 • Туршлагатай: “Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ”, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ”, “Эргономикийн эрсдэлийн үнэлгээ”, “Ажилчдын эрүүл мэндийн байдлын судалгаа”, “Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн үнэлгээ” зэрэг төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
 • Ёс зүйтэй: Бид шударга байдлыг эрхэмлэн, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжилтний ёс зүйг мөрдөж ажилладаг.

Санал болгох үйлчилгээ:

 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дотоод хяналт, Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөл, Ажилчдын эрүүл мэндийн байдлын нарийвчилсан судалгаа, үнэлгээ
 • Эргономикийн үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах үйл ажиллагааны үнэлгээ
 • Ажилчдын хамгаалах хувцас, хэрэгслийн тохирооны үнэлгээ
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн багаж хэрэгсэлийн худалдаа