Menu

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани юм. Ажлын байран дахь эрүүл мэндэд аюултай хүчин зүйлс нь ажилчид мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвар алдахад хүргэдэг. Энэ нь чадварлаг туршлагатай ажилтнаа алдах, эдийн засгийн хохирол учрах, бизнесийн нэр хүндэд нь нөлөөлөх зэрэг сөрөг үр дагваруудыг байгууллагад бий болгодог. Манай улсад хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн салбарын хөгжил сул, мэргэжлийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч хомсдолтой зэргээс шалтгаалан байгууллагууд ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалттай хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учирдаг.

Манай компани нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Бид хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үйлчилгээг мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай багаар олон улсын жишигт нийцүүлэн чанартай хүргэхийн зорин ажилладаг.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн  үйлчилгээ
  • Ажилтны эрүүл мэндийн тандалт
  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лаборатори
  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, орчны хэмжилтийн багаж хэрэгслийн худалдаа
  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, орчны хэмжилтийн багажны шалгалт баталгаажилт

Давуу тал: Мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай, ёс зүйтэй баг

  • Мэргэжлийн: АНУ, Монголын их сургуулиудад хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалаар мэргэшсэн,  баклавар, магистр, доктор зэрэгтэй мэргэжлийн баг.
  • Чадварлаг: Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, хувийн хамгаалах хэрэгслийн тохирооны үнэлгээ, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн өвөрмөц үзлэгийн зохион байгуулалт, өндөр эрсдэлийн хяналтын арга хэмжээг тодорхойлох, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт хийх зэрэг мэргэжлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх ур чадварыг эзэмшсэн.
  • Туршлагатай: Мэргэжлээр олон жил ажилласан, салбартаа танигдсан, хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн  эрсдэлийн үнэлгээ, эргономикийн эрсдэлийн үнэлгээ, ажилчдын эрүүл мэндийн байдлын судалгаа гэх мэт төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
  • Ёс зүйтэй: Шударга байдлыг эрхэмлэн, хувь хүн, байгууллагын нууцыг хадгалан, мэргэжлийн зүйг мөрдөж ажилладаг.